Op een gezamenlijke toekomst!

SAMEN ONZE VRIJHEID VIEREN

We hebben een gemeenschappelijke geschiedenis, die zich afspeelt langs de grens. We weten ons verbonden in een verwante cultuur. Tegelijkertijd heeft de Tweede Wereldoorlog diepe wonden geslagen. We zijn elkaar enigszins kwijtgeraakt, terwijl we juist zoveel gezamenlijk hebben.

Tijdens COVID-19 werd de grens weer heel duidelijk zichtbaar en voelbaar. Er waren verschillende maatregelen in Nederland en Duitsland. Gelukkig werd de grens nooit gesloten, maar hij was er wel degelijk, als plek waar de regelgeving en uitvoering van
beide landen elkaar ontmoeten. Net zoals de verschillen in taal, volksaard en cultuur.

Graag willen we de band met elkaar weer verstevigen door onze gezamenlijke vrijheid te vieren; grensoverschrijdend, in verbinding met elkaar: DinXperience 2021.