Op een gezamenlijke toekomst!

SAMEN ONZE VRIJHEID VIEREN

We hebben een gemeenschappelijke geschiedenis, die zich afspeelt langs de grens. We weten ons verbonden in een verwante cultuur. Tegelijkertijd heeft de Tweede Wereldoorlog diepe wonden geslagen. We zijn elkaar enigszins kwijtgeraakt, terwijl we juist zoveel gezamenlijk hebben. Graag willen we de band met elkaar weer verstevigen door ter gelegenheid van de viering van ‘75 jaar bevrijding’ onze gezamenlijke vrijheid te vieren; grensoverschrijdend, in verbinding met elkaar: DinXperience.